Handleiding ondersteuning voor geïnterneerde en gedetineerde personen met een (vermoeden van) handicap

Sinds 15 januari 2019 is de procedure directe financiering voor geïnterneerde personen met een handicap van kracht. Die procedure is in het leven geroepen om een aangepaste ondersteuning voor geïnterneerde personen met een handicap te voorzien. De procedure faciliteert de doorstroom van die doelgroep uit de gevangenissen, de forensische psychiatrische centra (FPC), de specifiek erkende afdelingen binnen de psychiatrische centra en de forensische VAPH-units. Zo wordt tegemoetgekomen aan de nood van de geïnterneerde personen met een handicap die in een onaangepaste setting verblijven en kan hen aangepaste zorg en ondersteuning geboden worden.

Al veel langer bestaan de forensische VAPH-units binnen het VAPH-ondersteuningslandschap voor geïnterneerde personen met een handicap. Ook andere ondersteuningsvormen zoals de specifieke dagbestedingsprojecten binnen de gevangenismuren, rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) en het systeem van persoonsvolgende financiering behoren tot de mogelijkheden van geïnterneerde én gedetineerde personen met een (vermoeden van) handicap, mits zij aan de juiste voorwaarden voldoen. 

Het VAPH bundelde de verschillende ondersteuningsvormen met hun specifieke regels en procedures in één document: de handleiding geïnterneerde en gedetineerde personen met een (vermoeden van) handicap. Daarmee beogen we een globaal overzicht van wat er bestaat voor geïnterneerde en gedetineerde personen met een (vermoeden van) handicap.

Lees de handleiding geïnterneerde en gedetineerde personen met een (vermoeden van) handicap

Vragen in verband met de VAPH-procedures voor geïnterneerden en gedetineerden kunt u mailen naar internering@vaph.be.

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen