Herinnering webenquête kleinschalige initiatieven: deelnemen t.e.m.15 juni

In Vlaanderen zien we een toenemend aantal kleinschalige initiatieven die collectieve woon- en of dagondersteuning uitbouwen voor personen met een handicap. Het gaat om verschillende soorten initiatieven, zoals:

  • ouderinitiatieven die ondersteuning uitbouwen voor hun kinderen
  • groenezorginitiatieven, zoals zorgboerderijen of dierenasielen, die dagbesteding organiseren voor personen met een handicap
  • initiatieven met inwonende zorgkoppels of residenten
  • vergelijkbare initiatieven onder de vleugels van vergunde zorgaanbieders
  • … 

Om meer zicht te krijgen op die initiatieven, organiseert het VAPH een webenquête. De enquête maakt deel uit van een ruimer project om na te gaan wat de mogelijkheden en knelpunten zijn van kleinschalige initiatieven en hoe dat soort vernieuwende initiatieven verder ondersteund kunnen worden.

Bent u initiatiefnemer van een kleinschalig initiatief voor mensen met een handicap? Een warme oproep om deel te nemen aan deze enquête! 

Lees meer en neem deel aan de enquête

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen