Het VAPH blikt terug naar 2017

2017 was voor duizenden mensen met een handicap én voor het VAPH een belangrijk en bewogen jaar.

In het verhaal van het VAPH vertellen we over de realisaties, projecten en uitdagingen in 2017. Voor duizenden mensen met een handicap én voor het VAPH was 2017 een belangrijk en bewogen jaar. In 2016 voerde het VAPH stapsgewijs de persoonsvolgende financiering voor meerderjarige personen met een handicap in. 2017 was het eerste volledige jaar waarin alle deelfacetten van het nieuwe persoonsvolgende systeem tegelijkertijd van kracht waren en dat voor zo’n 24.000 meerderjarige cliënten. Dankzij de veralgemeende omslag naar persoonsvolgende financiering kiezen alle meerderjarige personen met een handicap voortaan zelf hoe ze hun zorg en ondersteuning organiseren.

De terugblik in het verhaal van het VAPH vullen we aan met een uitgebreid cijferluik. In het cijferluik vindt u cijfers en duiding over de ondersteuning die het VAPH biedt: tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen, de persoonlijke budgetten, rechtstreeks toegankelijke hulp, organisaties … De cijfers zullen periodiek worden geactualiseerd en vormen een basis voor de evaluatie van een aantal kernaspecten van het nieuwe beleid.

Raadpleeg Het VAPH in cijfers