Het VAPH blikt terug op 2018

Ook 2018 was een bewogen jaar. Hoewel in 2017 alle deelfacetten van het nieuwe systeem van de persoonsvolgende financiering al van kracht waren, doken er in 2018 heel wat nieuwe uitdagingen op.

In ‘Het verhaal van het VAPH’ vertellen we over de realisaties, projecten en uitdagingen in 2018. Zo moesten we voor verschillende uitzonderingsgevallen op zoek naar een oplossing op maat en werd het systeem van de persoonsvolgende financiering al een eerste keer bijgeschaafd. We stopten tijd, energie en middelen in een versterkte samenwerking met andere administraties en sectoren én in het informeren van alle betrokkenen.

We vullen deze terugblik aan met een uitgebreid cijferluik. Daarin vindt u cijfers en duiding over de ondersteuning die het VAPH biedt: tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen, de persoonlijke budgetten, rechtstreeks toegankelijke hulp, informatie over organisaties … De cijfers worden regelmatig geactualiseerd en vormen een basis voor de evaluatie van een aantal kernaspecten van het nieuwe beleid.

Lees de terugblik op 2018