Het VAPH blikt terug op de eerste helft van 2020

De eerste helft van 2020 stond jammer genoeg helemaal in het teken van de corona-pandemie. We rapporteren op onze website periodiek over het aantal besmettingen bij het personeel en de gebruikers van de VAPH-voorzieningen. We nemen die cijfers niet op in deze halfjaarlijkse rapportage. U vindt die cijfers op de specifieke corona-cijferpagina.

Net als in vorige edities van ‘Het VAPH in cijfers’, rapporteren we in dit halfjaarlijkse verslag over de ter beschikking gestelde budgetten, de aanvragen en de afhandeling ervan, over het vergunde zorgaanbod en over de tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen.

Analyses van de inzet en besteding van de persoonsvolgende budgetten en evoluties bij de vergunde zorgaanbieders worden voorbereid met het oog op het jaarverslag 2020.

Bekijk Het VAPH in cijfers - 1e helft 2020

Bekijk de cijfers van de vorige jaren