Hoe beheert u de administratie van uw persoonsvolgend budget?

Als u over een persoonsvolgend budget (PVB) beschikt dat u cash besteedt, is het belangrijk dat u de administratie van uw budget goed beheert. Hoe dat moet, staat in de bestedingsregels. In dit artikel krijgt u enkele tips voor een goede administratie en leest u meer over wie u kan helpen en hoe het VAPH de besteding opvolgt.

Het persoonsvolgend budget is een budget op maat waarmee u als meerderjarige persoon met een handicap zorg en ondersteuning kunt kopen. Dat kunt u doen binnen uw eigen netwerk, bij vrijwilligersorganisaties, bij individuele begeleiders, bij professionele zorgverleners en bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders.

Elke uitgave die u doet in het kader van uw budget, moet u kunnen bewijzen. Daarom vraagt het VAPH om alle originele bewijsstukken gedurende zeven jaar te bewaren.

Tips voor een goed beheer van uw budget

Hoe beheert u de administratie van uw budget op een goede manier? Enkele tips:

  • Bewaar overeenkomsten, rekeninguittreksels en facturen (of andere  bewijsstukken, zoals bonnetjes) in een aparte map.
  • Via het e-loket mijnvaph.be kunt u overeenkomsten ook digitaal bewaren. Maak van iedere overeenkomst een digitaal bestand in pdf-formaat, en laad het op als bijlage. Let op: u moet ook de originelen bijhouden.
  • Via de verplichte referentie in mijnvaph.be kunt u de kosten nummeren. Die nummering kunt u ook gebruiken op de rekeninguittreksels.

Lees de bestedingsregels

Hulp bij het beheer van uw budget

Een bijstandsorganisatie kan u deskundig advies geven en u helpen met het beheer van uw budget. Een bijstandsorganisatie kan in samenspraak met u of in opdracht van u ook de volledige administratie van uw persoonsvolgend budget beheren.

Lees meer over bijstandsorganisaties

Controle van de besteding van uw budget

Het VAPH voert steekproefcontroles uit om u tijdig feedback te kunnen geven over de correcte toepassing van de bestedingsregels van het persoonsvolgend budget. Bij een controle vraagt het VAPH u om de volgende documenten aan het team Budgetbesteding te bezorgen:

  • een kopie van alle lopende cashovereenkomsten, ongeacht of er kosten werden ingediend of niet
  • alle facturen en creditnota's voor de geregistreerde kosten binnen een bepaalde periode, met een overzicht van de kosten als bijlage
  • alle rekeninguittreksels in chronologische volgorde waar de kosten in terug te vinden zijn, zowel uitgaven (facturen) als ontvangsten (creditnota’s) 

U bezorgt ons die documenten via het e-loket mijnvaph.be, via e-mail of via de post. Hoe u documenten kunt opladen via het e-loket mijnvaph.be, vindt u in de handleiding mijnvaph.be

Het VAPH bezorgt u na de steekproefcontrole een brief met de conclusie van de controle. De brief kan ook adviezen bevatten om uw administratie te verbeteren. 

Als bij de controle zaken worden vastgesteld die niet mogen volgens de bestedingsregels van het persoonsvolgend budget, dan zal het VAPH de onterecht gemaakte en betaalde kosten terugvorderen, zoals dat is bepaald in de regelgeving.

Lees meer over de besteding van het persoonsvolgend budget

Lees alle nieuwsberichten