Hoe gaat het VAPH om met uw persoonsgegevens?

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in voege en worden de regels op het gebruik van persoonsgegevens strenger. Het VAPH respecteert de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. De persoonlijke gegevens die het VAPH opvraagt, worden vertrouwelijk behandeld. Medische gegevens worden verwerkt onder toezicht van een arts. Gegevens die het VAPH opvraagt, worden gebruikt om onze wettelijke opdrachten uit te voeren.

In uitvoering van zijn wettelijke opdrachten deelt het VAPH persoonsgegevens met andere organisaties. De uitwisseling vindt plaats met goedkeuring van de toezichthoudende autoriteit. Meer informatie over de machtigingen kunt u vinden op onze site. Meer info over de verwerking kunt u lezen in onze disclaimer.

Lees alle nieuwsberichten