Hoeveel betaalt u maximaal zelf voor RTH of een MFC?

Een aanbieder van rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) kan u een persoonlijke financiële bijdrage aanrekenen voor de ondersteuning die u krijgt. Een multifunctioneel centrum (MFC) moet zo’n bijdrage aanrekenen voor dagopvang, dagbesteding en verblijf. Voor begeleidingen mogen ze dat doen. Het maximumbedrag van de persoonlijke financiële bijdrage is vastgelegd in de regelgeving en wordt aangepast aan de index. 

Op 1 januari 2020 werd er een indexaanpassing doorgevoerd voor de bedragen voor  rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH). Voor de multifunctionele centra (MFC) bleef het maximumbedrag ongewijzigd. 

Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)

De maximumbedragen voor de persoonlijke financiële bijdrage voor rechtstreeks toegankelijke hulp werden op 1 januari 2020 aangepast aan de index. U vindt de bedragen die nu gelden in de onderstaande tabel.

Ondersteuningsfunctie Maximale persoonlijke financiële bijdrage
Ambulante, mobiele en groepsbegeleidingen 5,38 euro per sessie
Dagopvang 10,22 euro per dag
Verblijf (nacht) 25,71 euro per nacht

Lees meer over rechtstreeks toegankelijke hulp

Multifunctionele centra (MFC)

De maximumbedragen voor de persoonlijke financiële bijdrage voor multifunctionele centra waren in 2019 niet onderhevig aan een indexaanpassing. Daarom werden de bedragen niet geïndexeerd op 1 januari 2020. U vindt de geldende bedragen ter informatie nog eens in onderstaande tabel.

Ondersteuningsfunctie Maximale persoonlijke financiële bijdrage
Dagopvang (schoolgaande kinderen) 5,57 euro per volledige dag
Dagbesteding (niet-schoolgaande kinderen) 12,89 euro per volledige dag
Dagopvang met vervoer +21-jarigen 12,66 euro per volledige dag
Dagopvang zonder vervoer +21-jarigen 10,10 euro per volledige dag
Woonondersteuning -21-jarigen 12,68 euro per nacht
Woon- en dagondersteuning -21-jarigen 18,25 euro per nacht
Woonondersteuning +21-jarigen 35,39 euro per nacht

Lees meer over multifunctionele centra

Lees alle nieuwsberichten