Hulp bij de besteding van uw persoonsvolgend budget

Hoe kiest u de juiste ondersteuning? Waar vindt u zorgaanbieders? Hoe beheert u uw budget: in cash of in vouchers? U kunt uw budget zelf beheren. Maar misschien hebt u bij het opstarten of beheren van uw persoonsvolgend budget hulp nodig. Het VAPH vergunt en subsidieert vijf bijstandsorganisaties die u kunnen assisteren.

U kunt bij die organisaties terecht voor een laagdrempelige begeleiding, startpakket of meer intensieve begeleiding op maat. Bij laagdrempelige begeleiding ontvangt u onder andere advies via telefoon of e-mail. Een startpakket bestaat uit maximaal vier sessies. Tijdens die sessies bekijkt u samen met de coaches welke ondersteuning mogelijk is. Intensieve bijstand wordt dan weer op uw maat ingevuld.

Interesse? U kunt terecht bij vijf bijstandsorganisaties.

Meer informatie vindt u in het webluik Bijstand door een bijstandsorganisatie.