Hulp bij het in kaart brengen van uw ondersteuningsnood en de aanvraag van uw persoonsvolgend budget

Hebt u nood aan ondersteuning? Dan is het belangrijk om uw noden en wensen goed in kaart te brengen. Het op een rij zetten van welke vormen van ondersteuning het meest aangewezen en geschikt zijn voor u, noemen we ‘een proces van vraagverheldering’. 

U kunt dat proces van vraagverheldering alleen doorlopen of samen met mensen die u goed kennen, eventueel aan de hand van het instrument www.mijnondersteuningsplan.be. U kunt ook de hulp inschakelen van een organisatie, namelijk de dienst maatschappelijk werk van uw ziekenfonds, een dienst ondersteuningsplan of een gebruikersorganisatie. Elk van die organisaties heeft een eigen aanpak:

  • Een dienst ondersteuningsplan investeert in een steungroep rond de persoon met een handicap en zet maximaal in op netwerkversterking (onder meer door de brug te maken naar het reguliere en rechtstreeks toegankelijke aanbod) en het opmaken en opvolgen van een gedetailleerd ondersteuningsplan.
  • Een dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds stelt samen met de persoon gefaseerd een hulpverleningsplan op.
  • Een gebruikersorganisatie zal via het informatieloket personen informeren over of begeleiden bij het zoeken naar oplossingen voor hun problemen in het zorglandschap en de verschillende vormen van zorg en ondersteuning.

Als uit het vraagverhelderingsproces blijkt dat u nood hebt aan intensieve en frequente handicapspecifieke ondersteuning, dan kunt u een persoonsvolgend budget aanvragen bij het VAPH om die ondersteuning te organiseren en te financieren. Om een persoonlijk budget aan te vragen, moet u een ‘ondersteuningsplan persoonsvolgend budget’ bezorgen aan het VAPH. 

Als u het proces van vraagverheldering doorlopen hebt via een dienst ondersteuningsplan of een dienst maatschappelijk werk, dan zullen zij samen met u het ondersteuningsplan persoonsvolgend budget opmaken en indienen. Het VAPH keurt uw plan dan onmiddellijk goed. Hebt u het proces doorlopen met behulp van een gebruikersorganisatie of de tool www.mijnondersteuningsplan.be, dan kunt u het resultaat van dat proces gebruiken om zelf het ondersteuningsplan persoonsvolgend budget op te maken en in te dienen. 

Lees meer over vraagverheldering

Lees meer over de aanvraag van een persoonsvolgend budget