Hulpmiddelen en aanpassingen: uitbreiding mogelijkheden vereenvoudigde aanvraag

Vanaf 9 mei 2021 kunt u de vervanging van een hulpmiddel of aanpassing waarvoor u van het VAPH een tegemoetkoming kreeg, aanvragen via een vereenvoudigde aanvraag, ook als de refertetermijn van uw vorige hulpmiddel nog niet verstreken is. U hoeft dan geen multidisciplinair team in te schakelen.

Elke hernieuwing van een hulpmiddel kunt u voortaan dus zelf aanvragen, op voorwaarde dat het tot dezelfde rubriek in de refertelijst behoort als het hulpmiddel dat u wilt vervangen. Als u niet zeker bent of dat het geval is, kunt u dat navragen bij de leverancier of opzoeken in de hulpmiddelendatabank op de website van het VAPH. Het nieuwe hulpmiddel hoeft niet van hetzelfde merk en type te zijn als uw vorige hulpmiddel. 

Voorbeeld:

Hebt u een douchestoel als hulpmiddel en wilt u die vervangen?

  • Als u hem wilt vervangen door een nieuwe douchestoel, dan kunt u een tegemoetkoming aanvragen via de vereenvoudigde aanvraagprocedure.
  • Wilt u hem echter vervangen door een doucherolstoel, dan kunt u geen vereenvoudigde aanvraag doen en moet u wel een beroep doen op een multidisciplinair team voor advies. Een douchestoel en een doucherolstoel zijn namelijk twee verschillende hulpmiddelen die niet tot dezelfde rubriek in de refertelijst behoren.

Ook de hernieuwing van hulpmiddelen waarvoor in de refertelijst geen tegemoetkoming is voorzien, kunt u aanvragen via de vereenvoudigde aanvraagprocedure. U moet dan wel altijd een offerte of factuur aan het VAPH bezorgen, samen met uw motivering. 

Opgelet: Kreeg u in het verleden een tegemoetkoming voor de bouw of verbouwing van een woning en u wilt nu voor het eerst een tegemoetkoming aanvragen om een andere woning te bouwen of verbouwen? Dan kunt u niet gebruikmaken van de vereenvoudigde aanvraagprocedure en moet u wel een beroep doen op een multidisciplinair team. Het multidisciplinair team zal nagaan of er in de nieuwe woning andere aanpassingen nodig zijn dan in uw vorige woning.

Motivering van uw aanvraag

Een aanvraag voor een tegemoetkoming voor een nieuw hulpmiddel wordt niet automatisch goedgekeurd. 

Ook als de refertetermijn van een hulpmiddel verstreken is, moet u de noodzaak van de vervanging door een nieuw hulpmiddel altijd aantonen. Zonder die motivering kan het VAPH geen nieuwe tegemoetkoming toekennen. Omschrijf in uw aanvraag de specifieke problemen die u bij het gebruik van het hulpmiddel ondervindt. Het formulier voor deze aanvraag bevat gerichte vragen en aandachtspunten die u helpen uw aanvraag te motiveren.

Een overzicht van alle situaties waarin u een vereenvoudigde aanvraag kunt doen en de formulieren die u daarvoor kunt gebruiken, vindt u op de website van het VAPH.

Lees meer over hulpmiddelen en aanpassingen