Hulpmiddelen voor gebruik in een assistentiewoning of serviceflat

Heel wat personen met een handicap kiezen ervoor om in een assistentiewoning of serviceflat te gaan wonen. Die formule laat hen toe om zelfstandig te wonen met zorg en ondersteuning binnen handbereik. Tot voor kort kon het VAPH die doelgroep onvoldoende ondersteunen op het vlak van hulpmiddelen. Sinds 1 januari 2019 zijn de mogelijkheden echter sterk uitgebreid.

Uitbreiding van de tegemoetkomingen voor hulpmiddelen in een assistentiewoning of serviceflat

Personen met een handicap die in een assistentiewoning of serviceflat verblijven, kunnen voortaan een beroep doen op alle tegemoetkomingen in de refertelijst met uitzondering van een aantal tegemoetkomingen voor de aanpassing van de woning. Dat betekent dat bijvoorbeeld een hoog-laagverzorgingsbed, een douchestoel, een tilsysteem of een trippelstoel nu ook kunnen aangevraagd worden voor gebruik in een assistentiewoning of serviceflat. Om een tegemoetkoming te kunnen krijgen, moet u zoals bij alle andere aanvragen wel voldoen aan de voorwaarden in de regelgeving.

Beperkte uitbreiding van de tegemoetkomingen voor woningaanpassingen

De uitbreiding van de tegemoetkomingen voor de aanpassing van de woning is beperkt omdat van een assistentiewoning of serviceflat mag verwacht worden dat die voorzien is op rolstoelgebruik. Aanpassingen zoals voldoende brede deuren en draaicirkels voor de rolstoel en aangepast sanitair zouden al aanwezig moeten zijn. Een aantal woningaanpassingen zijn echter zeer specifiek aan de handicap gebonden en behoren niet tot de standaarduitrusting van een assistentiewoning of serviceflat. Het gaat om hulpmiddelen zoals automatische deuropeners, uitrusting voor de aangepaste bediening van toestellen in de woning vanop afstand of een signaleringssysteem voor doven en slechthorenden.

Ook extra mogelijkheden in rvt, wzc en rob

Ook personen met een handicap die in een rust- en verzorgingstehuis (rvt), een woonzorgcentrum (wzc) of een rustoord voor bejaarden (rob) verblijven, hebben sinds 1 januari 2019 bijkomende mogelijkheden voor het aanvragen van hulpmiddelen. Doordat dergelijke ouderenvoorzieningen al heel wat noodzakelijke uitrusting in huis hebben, is de nood aan bijkomende hulpmiddelen echter veel beperkter.

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw multidisciplinair team of een provinciaal kantoor van het VAPH.

Lees alle nieuwsberichten