Impact beslissingen Vlaamse Regering en Taskforce COVID-19 Zorg

Wegens de negatieve evoluties in de COVID-19-pandemie heeft de Vlaamse Regering eergisteren een aantal bijkomende maatregelen afgekondigd. Die maatregelen gingen in op woensdag 28 oktober 2020 om 24 uur. Ook de Taskforce COVID-19 Zorg volgt de situatie op de voet en stuurt de richtlijnen bij als de omstandigheden dat nodig maken.

In de mededeling aan gebruikers van VAPH-diensten en -zorgaanbieders van 29 oktober 2020 vindt u een aantal verduidelijkingen over de impact van deze maatregelen op de ondersteuning en dienstverlening door de door het VAPH erkende en vergunde zorgaanbieders. 

Lees alle nieuwsberichten