Inclusieve kinderopvang en onderwijs: aanbieders van globale individuele ondersteuning

Heeft uw kind een (vermoeden van) handicap en staat het voor een belangrijk overgangsmoment zoals de eerste stap naar de kinderopvang of de overgang van de kleuterklas naar de lagere school? Dan kunt u een beroep doen op globale individuele ondersteuning (GIO) om die overgang en de start te ondersteunen.

Globale individuele ondersteuning is een vrij nieuwe functie binnen rechtstreeks toegankelijke hulp. Wat het juist inhoudt, wie er een beroep op kan doen, en waar u ervoor terecht kunt, vindt u op onze website.

Daar vindt u sinds kort ook een volledig overzicht van de aanbieders van globale individuele ondersteuning per provincie.

De normale werking van door het VAPH erkende of vergunde diensten en voorzieningen kan verstoord zijn door maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te helpen tegengaan. Hou daar rekening mee als u een beroep wilt doen op zorg en ondersteuning.

Actuele informatie vindt u op www.vaph.be/maatregelen-coronavirus/personen-met-handicap. Neem contact op met de dienst of voorziening voor concrete informatie over wat mogelijk is.

Lees meer over globale individuele ondersteuning

Lees alle nieuwsberichten