Inclusieve kinderopvang en onderwijs: ondersteuning voor het jonge kind - Aanbieders

Heeft uw kind een (vermoeden van) handicap en staat het voor een belangrijk overgangsmoment zoals de eerste stap naar de kinderopvang of de overgang van de kleuterklas naar de lagere school? Dan kunt u een beroep doen op globale individuele ondersteuning (GIO) om die overgang en de start te ondersteunen. 

Lees meer over globale individuele ondersteuning

Globale individuele ondersteuning is een nieuwe functie binnen rechtstreeks toegankelijke hulp. Per provincie kan de opstartfase van dit nieuwe aanbod verschillen.

  • In West-Vlaanderen en Antwerpen kunt u al gebruik maken van het aanbod sinds september.
  • In Limburg en Vlaams-Brabant werd het aanbod in oktober bekend.
  • In Oost-Vlaanderen is het volledige aanbod nog niet bekend, maar is een groot deel van de aanbieders al kunnen starten in oktober.

De lijst met aanbieders van globale individuele ondersteuning is gebaseerd op de gegevens van de hoofdzetel. Mogelijk organiseert een aanbieder ook globale individuele ondersteuning op andere locaties, ook in andere provincies. Informeer bij de erkende aanbieders waar ze globale individuele ondersteuning kunnen bieden.

Adressen van RTH-aanbieders die globale individuele ondersteuning aanbieden