Indexaanpassing persoonsvolgend budget (PVB) in cash

Een aanpassing in de regelgeving zorgt ervoor dat vanaf nu de PVB-cashbudgetten, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018, worden geïndexeerd. Daarbij wordt rekening gehouden met de evolutie van de gezondheidsindex van de laatste 2 jaren (2016 en 2017). Dat betekent dat de PVB-cashbudgetten worden verhoogd.

Elke budgetcategorie van het persoonsvolgend budget wordt vanaf nu enkel uitgedrukt in zorggebonden personeelspunten. Op onze website vindt u per budgetcategorie ter informatie ook een overzicht van de bedragen in euro. De basisomslagsleutel om die punten te vertalen in euro’s, werd opgetrokken van 817,36 euro per personeelspunt, naar 839,75 euro per personeelspunt voor het volledige jaar 2018. Uw persoonsvolgend budget dat u in cash besteedt, zal daardoor verhogen.

Vanaf 2019 zal de omslagsleutel jaarlijks worden geïndexeerd.

Via mijnvaph.be kunt u de hoogte van uw budgetlijn raadplegen.

Lees meer over de besteding van het PVB