Indienen (laattijdige) kosten

Het jaareinde van 2021 komt stilaan dichterbij, de budgetlijnen 2022 zijn zichtbaar (weliswaar nog niet aangepast aan de indexatie 2022). Daarom herinneren we u graag nog even aan de criteria voor het indienen van gemaakte kosten:

  • Kosten die kaderen binnen een goedgekeurde overeenkomst voor zorg en ondersteuning en die gemaakt zijn in 2021, kunt u tot en met 31 maart 2022 indienen via mijnvaph.be of via een kostenstaatformulier.
  • Kosten die u indient na 1 april 2022 (voor het jaar 2021), worden niet aanvaard. Het is slechts in hoogst uitzonderlijke omstandigheden en mits grondige motivatie mogelijk om alsnog kosten in te dienen. 

In de mededeling aan PAB- en PVB-budgethouders van 20 december 2021 leest u meer over het indienen van laattijdige kosten.

Lees meer over de besteding van een persoonsvolgend budget

Lees meer over de besteding van een persoonlijke-assistentiebudget