Info over rechtstreeks toegankelijke hulp in Vlaamse Gebarentaal

Sinds kort bieden we informatie over onze dienstverlening ook aan in de vorm van filmpjes in Vlaamse Gebarentaal. Bent of kent u iemand die in gebarentaal communiceert? Een nieuw filmpje maakt u wegwijs in rechtstreeks toegankelijke hulp.

Hebt u nood aan wat extra ondersteuning, zodat u zelfstandiger kunt leven en uw mantelzorgers het gemakkelijker hebben? Dan kunt u een beroep doen op rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH). Dat is beperkte handicapspecifieke ondersteuning voor wie af en toe hulp nodig heeft. Rechtstreeks toegankelijke hulp is laagdrempelig: u hoeft geen aanvraag in te dienen bij het VAPH.

Een filmpje in Vlaamse Gebarentaal maakt u wegwijs in rechtstreeks toegankelijke hulp.

Lees meer over rechtstreeks toegankelijke hulp

Lees alle nieuwsberichten