Infonota INF/19/79 - Besparingsmaatregel: vermindering van de organisatiegebonden kosten

Om voldoende middelen te vrijwaren voor bijkomende investeringen in de zorg wil de Vlaamse Regering inzetten op een efficiëntere inzet van de middelen, naast het uitbreidingsbeleid dat voor de volgende jaren voorzien wordt. Vroeger ontvingen de vergunde zorgaanbieders 21,18 % op de punten besteed in voucher en op het bedrag besteed in cash. Dat percentage wordt in drie stappen verlaagd tot 16,18 %. Het deel organisatiegebonden personeelspunten dat mag omgezet worden in werkingsmiddelen wordt in drie stappen verhoogd tot 65 %. In infonota INF/19/79 van 14 januari 2020 leest u meer over de besparingsmaatregel.

Lees de infonota INF/19/79

Lees alle nieuwsberichten