Infonota INF/20/124 - Bijsturing rol van het VAPH met betrekking tot de COVID-19-crisis

In deze fase van de COVID-19-crisis is de ondersteuningsnood aan diensten en voorzieningen minder acuut dan in het begin van de crisis. Het VAPH zet daarom zijn permanentie buiten de kantooruren stop. Daarnaast wordt aangegeven welke rol de Vlaamse overheid nog zal opnemen in de bestelling en verdeling van beschermingsmateriaal.

Lees de infonota INF/20/124

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen