Infonota INF/20/135 - Opstart Vlaamse Toeleidingscommissie

Op 17 juli 2020 wordt er bij het VAPH afscheid genomen van de provinciale evaluatiecommissie (PEC) en de regionale prioriteitencommissie (RPC). Beide commissies worden geïntegreerd in een Vlaamse Toeleidingscommissie (VTC). 

De oprichting van een VTC is gericht op het realiseren van enerzijds een administratieve efficiëntiewinst en anderzijds een klantgerichte dossierbehandeling. 

De opstart gaat gepaard met de invoer van nieuwe prioriteringscriteria. Binnen die nieuwe criteria wordt getracht om enerzijds een holistische beoordeling te hanteren, waarbij het aantal te scoren elementen beperkt wordt tot drie essentiële criteria die de dringendheid van een situatie bepalen. Anderzijds wordt geopteerd om niet te werken met strikte scoremogelijkheden per criterium met het oog op een flexibele en gedifferentieerde toepassing.

Lees de infonota INF/20/135

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen