Infonota INF/20/147 - Gewijzigde richtlijnen diagnostiek autismespectrumstoornis (ASS)

In 2014 verscheen de Nederlandstalige editie van de DSM-5.  Bovendien werd het diagnostisch protocol van het Kwaliteitscentrum Diagnostiek vernieuwd in 2018. Naar aanleiding van die twee updates werden ook onze stoornispagina over ASS aangepast, net als de richtlijnen voor de diagnostiek van ASS. Meer informatie vindt u in de infonota en op de website.

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen