Infonota INF/20/149 - Opflakkering COVID-epidemie: lokale aansturing en mogelijke maatregelen

België beleeft momenteel een lichte opflakkering van de COVID-19-epidemie. De federale en Vlaamse overheid willen, naast meer algemene maatregelen, sterk inzetten op lokale acties gericht op gemeenten en regio's waar er een verhoogde concentratie van besmettingen zich voordoet. Dit zal gebeuren in samenspraak tussen de gemeenten, het Agentschap Zorg en Gezondheid en de federale crisisinstanties. U vindt in infonota INF/20/149 informatie over deze lokale aansturing, en welke maatregelen diensten en voorzieningen kunnen nemen indien er zich lokaal een verhoogd aantal besmettingen voordoen. Welke maatregelen precies geïmplementeerd worden, zal mee het resultaat zijn van een lokale analyse en een analyse door de directie zelf.

Lees infonota INF/20/149

Bij de infonota horen de volgende bijlagen:

Mobiele, ambulante begeleiding en ADL-ondersteuning, elementen lokale aansturing

Collectieve dag- en woonondersteuning volwassenen, elementen lokale aansturing

Schoolaanvullende en schoolvervangende dagopvang en verblijf in multifunctionele centra, elementen lokale aansturing

Lees alle nieuwsberichten