Infonota INF/20/151 - Update maatregelen voor DOP’s en MDT’s vanaf 17 juli

Infonota INF/20/151 vervangt infonota INF/20/119 waarin richtlijnen aan MDT's en DOP’s werden gegeven over hoe om te gaan met het risico op verspreiding van het coronavirus bij de uitvoering van de opdrachten die zij namens het VAPH uitvoeren. Daarnaast werd een nieuw overzicht gemaakt over welke documenten op welke manier ingediend kunnen worden.

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen