Infonota INF/20/163 - Toepassing begrip 'overmacht'

Via infonota INF/20/163 informeren we u over de toepassing van het begrip ‘overmacht’ in het kader van het behoud van de aanvraagdatum voor aanvragen persoonsvolgend budget en aanvragen hulpmiddelen en aanpassingen na de beëindiging van de periode van civiele noodsituatie (vanaf 18 juli 2020) in de situaties waarbij het  MDT de aanvraag niet tijdig kan vervolledigen ten gevolge van de maatregelen die genomen werden/worden ter bestrijding van COVID-19. 

Lees de infonota INF/20/163

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen