Infonota INF/20/167 - AI-brillen

Omwille van het toenemend aantal aanvragen voor een tegemoetkoming voor zowel voorleesbrillen als lowvisionbrillen voerde het Kenniscentrum Hulpmiddelen (KOC) van het VAPH een onderzoek naar de functionaliteit en de mogelijkheden voor een terugbetaling via de bijzondere bijstandscommissie (BBC). U leest daarover meer in infonota INF/20/167.

Lees infonota INF/20/167

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen