Infonota INF/20/182 - Impact beslissingen Vlaamse Regering en taskforce COVID-19 Zorg

Wegens de negatieve evoluties in de COVID-19-pandemie heeft de Vlaamse Regering een aantal bijkomende maatregelen afgekondigd. Die maatregelen gaan in op woensdag 28 oktober om 24 uur. Ook de taskforce COVID-19 Zorg volgt de situatie op de voet en stuurt de richtlijnen bij als de omstandigheden dat nodig maken. U leest meer over de maatregelen in infonota INF/20/182.

Lees infonota INF/20/182

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen