Infonota INF/20/192 - Preventieve teststrategie update 9/11/2020

Via de infonota INF/20/192 informeren u over een aantal belangrijke evoluties op vlak van testbeleid voor residentiële zorgvoorzieningen:

  1. de heropstart van preventieve testings bij medewerkers in residentiële voorzieningen
  2. de omschakeling naar het nieuwe federale testplatform met daaraan gekoppeld

a. de introductie van een nieuwe registratietool ter vervanging van Cyberlab
b. de introductie van een nieuw type testkits

Lees infonota INF/20/192

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen