Infonota INF/20/194 - Omgaan met clusteruitbraak COVID-19 update 9/11/2020

Ondanks het respecteren van alle beschermingsmaatregelen en richtlijnen, is het niet onmogelijk dat u als zorgaanbieder wordt geconfronteerd met de uitbraak van COVID-19-besmetting binnen uw voorziening. Met dit stappenplan geven we u een overzicht van de te ondernemen acties en waar u welke ondersteuning kan verwachten.

Deze infonota is een geactualiseerde versie van de infonota INF/20/188 Omgaan met clusteruitbraak COVID-19.

Lees infonota INF/20/194

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen