Infonota INF/20/197 - Teststrategie en contacttracing COVID-19 update 16/11/2020

esten is van belang voor de klinische aanpak van de besmette personen. Maar nog belangrijker is het gevolg dat aan de testen wordt gegeven, niet alleen ten aanzien van de positief geteste personen, maar ook ten aanzien van alle personen die met die personen in nauw contact zijn geweest. Via infonota INF/20/197 informeren we u over de mogelijkheden tot testing, contactonderzoek en de te nemen maatregelen bij risico contacten binnen de VAPH-sector.

Lees infonota INF/20/197

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen