Infonota INF/20/86 - Begeleidende maatregelen gebruikers correctiefase 2

Met correctiefase 2 worden de persoonsvolgende budgetten (PVB) van individuele gebruikers over een periode van 4 tot 8 jaar aangepast. Omdat de impact van deze aanpassing in sommige situaties het verderzetten van de zorg en ondersteuning onder druk zet, wordt via eenmalige middelen geïnvesteerd in extra begeleidende maatregelen: gerichte informatieverstrekking en een gratis begeleiding door een DOP en/of een bijstandsorganisatie. 

Lees de infonota INF/20/86

Lees alle nieuwsberichten