Infonota INF/20/89 - Aanslagjaar 2020 - inkomsten 2019 - fiscaal attest

Infonota INF/20/89 van 9 maart 2020 beschrijft de richtlijnen omtrent het fiscaal attest inzake uitgaven voor de opvang van kinderen van minder dan 12 jaar of kinderen met een zware handicap van minder dan 18 jaar in de Europese Economische Ruimte betaald in inkomstenjaar 2019.

Lees de infonota INF/20/89

Lees alle nieuwsberichten