Infonota INF/21/03 - Compenserende COVID-maatregelen variabele prestaties periode 1 oktober tot en met 31 december 2020

Via een nieuwe bevraging bij de vergunde zorgaanbieders, de multifunctionele centra en de diensten ondersteuningsplan zullen de extra gepresteerde variabele prestaties, gepresteerd wegens de verhoogde aanwezigheid van de gebruikers tijdens de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2020, in kaart gebracht worden met het oog op aanvullende subsidiëring.

Lees infonota INF/21/03

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen