Infonota INF/21/104 - Boosterprik voor personeel en gebruikers (UPDATE)

Deze ochtend werd infonota ‘INF/21/102 - Boosterprik voor personeel: procedure voor vaccinatie van personeel in collectiviteiten en ambulante en mobiele zorgverleners’ verzonden. Zopas ontving het VAPH het bericht dat ondertussen de beslissing genomen is om ook gebruikers (vanaf 12 jaar) van collectiviteiten een boosterprik te geven. Daartoe werd de infonota van deze ochtend aangepast. 

Lees infonota INF/21/104 - Boosterprik voor personeel en gebruikers (UPDATE). Deze infonota vervangt INF/21/102.

Lees meer over de maatregelen naar aanleiding van het coronavirus