Infonota INF/21/105 - Omgaan met clusteruitbraak COVID-19: update 26/11/2021

Ons land wordt voor de vierde keer erg getroffen door het coronavirus en stelt de VAPH-sector nogmaals voor grote uitdagingen.
 
Het ‘cascadedocument’ is geactualiseerd. Dat is een schema met mogelijke oplossingen voor zorgaanbieders die kampen met een tekort aan personeel en kan ter ondersteuning gebruikt worden in uw voorziening. Het schema vertrekt van initiatieven die u binnen uw eigen voorziening of sector kunt nemen en focust vervolgens in een tweede fase op een aantal externe ondersteuningsmogelijkheden, opgedeeld in professionele zorgmedewerkers en niet-zorggebonden ondersteuning (betaalde en vrijwillige medewerkers).
 
Daarnaast willen we nogmaals de aandacht vestigen op de provinciale 0800-nummers om hulp te vragen van de cohortteams uit de thuiszorg. De geïntegreerde provinciale cohortzorgcoördinator zal de vraag beluisteren en in eerste instantie aan vraagverheldering doen. Vervolgens zal hij de mogelijkheden bekijken om een team uit de gezinszorg en/of thuisverpleging ter plaatse naar de zorgaanbieder te sturen. Meer informatie, de contactgegevens en 0800-nummers vindt u op de website: www.zorg-en-gezondheid.be/cohortzorg-in-thuiszorg.
 
Tot slot staan de COVID-19 teams van de lokale zorgraden klaar om essentiële zorg te faciliteren. Zorgvoorzieningen kunnen hun nood aan ondersteuning ook via hen bekend maken. De Vlaamse Regering besliste op 15 oktober 2021 om de ondersteuning van de zorgraden in hun opdracht om de COVID-19-pandemie te beheersen, te verlengen tot en met 30 november 2021 voor het uitbraakmanagement en tot en met 31 december 2021 voor de medische expertise.
Meer informatie over de rol van de zorgraden in het kader van COVID-19 vindt u op de website van Zorg en Gezondheid. De contactgegevens vindt u in het document op onze site.
 
We wensen u uitdrukkelijk te bedanken voor alle inspanningen die u en uw medewerkers leveren en wensen u veel moed en volharding in deze vierde coronagolf.
 
Bovenstaande informatie werd aangepast in de infonota INF/21/105 - Omgaan met clusteruitbraak COVID-19 - UPDATE 26/11/2021.

Lees meer over de maatregelen naar aanleiding van het coronavirus

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen