Infonota INF/21/117 - Dagcentra en voormalige diensten zelfstandig wonen kunnen ook gebruik maken van het federale testplatform

Tot nog toe was het federale testplatform binnen de VAPH-sector enkel voorbehouden voor residentiële voorzieningen met uitbraken. Het federale testplatform wordt nu ook opengesteld voor dagcentra en voormalige diensten zelfstandig wonen met uitbraken zodat ook zij een collectieve testing kunnen organiseren.

Het federale platform is voornamelijk geschikt om meerdere bewoners of medewerkers tegelijk te testen. Het federale platform is niet geschikt om individuele tests af te nemen.

Via het federale platform bestelt u niet enkel een testkit maar ook een analyse bij het toegewezen universitaire labo. Na levering van de testen moet u de afnames van de testen registreren en de labo-aanvraag doen via de webtoepassing Corona Test Prescription & Consultation (CTPC, zie verder). Een collectieve testing kan enkel georganiseerd worden als u een beroep kunt doen op een arts.

Alle info rond het aanvragen van testen via dit federale testplatform kunt u terugvinden in de infonota ‘Teststrategie en contacttracing’. Hieronder vindt u kort de belangrijkste zaken:

Indienen van aanvragen

Testen in het kader van een uitbraak kunnen besteld worden via het e-loket van het agentschap Zorg en Gezondheid. De bijhorende handleiding vindt u op onze site.

Bij ‘type voorziening’ mag u als dagcentrum of voormalige dienst zelfstandig wonen de testen aanvragen onder ‘residentiële VAPH-voorzieningen’. Bij het ‘aantal benodigde testen voor bewoners’ vult u het aantal testen voor de gebruikers in.

Registratie in de CTPC-tool

Het gebruik van de webtoepassing CTPC is verplicht voor elke testing via het federale platform. Via die webtoepassing kan de arts (bv. de arbeidsarts of een huisarts waarmee u samenwerkt), na authenticatie van zijn identiteit en autorisatie, voorschriften aanmaken voor een bepaalde zorgvoorziening. De arts kan ook een elektronisch mandaat geven aan een andere persoon om onder zijn verantwoordelijkheid de ingave van de gegevens te doen. Via de webtoepassing kan de arts van de voorziening ook de testresultaten van de voorbije 14 dagen raadplegen van alle geteste personen die behoren tot de zorgvoorziening.

Een uitgebreide handleiding voor het gebruik van de CTPC-tool vindt u hier. Daarnaast vindt u de belangrijkste info samengevat in een FAQ en beknopte handleiding. Een webinar vindt u hier.

2 grote aandachtspunten bij het gebruik van de CTPC-tool:

  • aanduiden van het correcte labo (op basis van postcode)
  • registreren van CV-code in het juiste format: CV10cijfers (zonder spaties of dergelijke)

Ophalen van materiaal

De logistieke partner (afhankelijk van postcode) komt de stalen ophalen. U hoeft daar niets voor te doen. DIe flow wordt automatisch getriggerd bij het binnenstromen van de aanvraag.

Raadplegen van resultaten

De arts zal de resultaten kunnen raadplegen via de CTPC-tool (zie handleiding vanaf p. 20).

U kunt deze en meer info lezen in de infonota INF/21/117 - Teststrategie en contacttracing COVID-19: leidraad voor de aanpak binnen voorzieningen voor personen met een handicap - UPDATE 23/12/2021.

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen