Infonota INF/21/15 - Aanpassingen correctiefase 2 naar aanleiding van Mozaïek 5

Infonota INF/21/15 licht de wijzigingen aan de uitvoering van correctiefase 2 toe voor de vergunde zorgaanbieders en andere professionelen.

Lees infonota INF/21/15

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen