Infonota INF/21/31 - Het persoonsvolgend budget na jeugdhulp & de rol van de zorgaanbieder

Via infonota INF/21/31 informeert het VAPH de MFC’s en de GES+-voorzieningen over het persoonsvolgend budget na jeugdhulp en de rol die zij daarbij als zorgaanbieder opnemen. De nota gaat in op de mogelijkheden bij het VAPH voor de cliënt na uitstroom uit de voorziening, de verschillende aspecten van het persoonsvolgend budget (na jeugdhulp) en enkele veelgestelde vragen rond het persoonsvolgend budget na jeugdhulp. De nota sluit af met de contactgegevens van de verschillende diensten van het VAPH waar u terecht kunt met vragen over dit onderwerp.

Lees infonota INF/21/31

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen