Infonota INF/21/37 - Besluit van de Vlaamse Regering Mozaïek 5

Het Besluit van de Vlaamse Regering (BVR) Mozaïek 5 werd definitief goedgekeurd op 5 maart 2021. Infonota INF/21/37 geeft toelichting over de gewijzigde regelgeving die gevat is door het goedgekeurde BVR. 

Lees infonota INF/21/37

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen