Infonota INF/21/53 - Gewijzigde subsidiëring bijstandsorganisaties + gratis bijstand

Op 23 april 2021 werd het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2015 houdende de vergunningsvoorwaarden en de subsidieregeling van bijstandsorganisaties om budgethouders bij te staan in het kader van persoonsvolgende financiering principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Onder voorbehoud van de definitieve goedkeuring wordt met dit besluit een vernieuwde, vereenvoudigde wijze van subsidiëring van de bijstandsorganisaties alsook de gratis bijstand voor nieuwe budgethouders geregeld.

Meer informatie over deze nieuwe subsidiëring en de gratis bijstand voor nieuwe budgethouders leest u in infonota INF/21/53 - Gewijzigde subsidiëring bijstandsorganisaties + gratis bijstand.

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen