Infonota INF/21/58 - Verbintenis tussen een zorgaanbieder en het VAPH omtrent het gebruik van het rijksregisternummer

In het kader van de bescherming van persoonsgegevens wil het VAPH nog eens uitdrukkelijk wijzen op de reglementaire verantwoordelijkheden van de organisaties die ten aanzien van het VAPH gebruik maken van het rijksregisternummer. Daarbij worden twee modellen van verbintenissen opgelegd. 

Lees infonota INF/21/58

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen