Infonota INF/21/60 - Ministerieel besluit over de vermindering van de outputnormen en compensaties van een aantal diensten en organisaties (UPDATE - 10/06/2021)

Door de aanhoudende COVID-19-pandemie keurde de Vlaamse Regering eind december 2020 een besluit goed met een aantal maatregelen om de ondersteuning van personen met een handicap verder te zetten in periodes van opflakkering van COVID-19. Die maatregelen werden in april 2021 verlengd tot en met 30 juni 2021. 

Het besluit van de Vlaamse Regering bepaalt ook de mogelijkheden van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding om te voorzien in compensaties voor gederfde woonkosten bij vergunde zorgaanbieders en om aanpassingen te doen aan outputgerelateerde subsidiëring van een aantal diensten en organisaties. Voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021 werd dat reeds geregeld. Op 7 juni 2021 werd bijkomend een ministerieel besluit goedgekeurd die die zaken regelt voor de periode van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021. 

U leest er meer over in infonota INF/21/60 - Ministerieel besluit over de vermindering van de output normen en compensaties van een aantal diensten en organisaties (UPDATE - 10/06/2021).

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen