Infonota INF/21/74 - Vaccinatie van 12- tot 15-jarigen in multifunctionele centra in de sector personen met een handicap: procedure

Vorige week informeerden we u reeds over de toen geldende vaccinatiestrategie voor jongeren met risicoprofielen tussen 12 en 15 jaar in collectiviteiten. Ondertussen besliste de Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid dat ook alle 12- tot 15-jarigen uitgenodigd zullen worden voor vaccinatie tegen COVID-19. Zij zullen gevaccineerd kunnen worden met het Pfizer-vaccin. 
 
Meer info over de te volgen procedure leest u in infonota INF/21/74: Vaccinatie van 12- tot 15-jarigen in multifunctionele centra in de sector personen met een handicap: procedure. Deze infonota vervangt infonota INF/21/69.

Lees meer over de maatregelen naar aanleiding van het coronavirus

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen