Infonota INF/21/76 - Toekenning van een vergoeding voor de kosten van de COVID-19- vaccinatie

De Vlaamse Regering verleende op 9 juli zijn goedkeuring aan het besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan bepaalde voorzieningen van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin voor de vergoeding van de kosten van de COVID-19-vaccinatie.

Aan de voorzieningen wordt een forfaitaire subsidie toegekend voor de kosten die ze gemaakt hebben in het kader van de toediening van de COVID-19-vaccins geleverd met het oog op de vaccinatie van het personeel van de voorzieningen en van de meerderjarige personen die verblijven in de voorzieningen.

Meer informatie leest u na in infonota INF/21/76 - Toekenning van een vergoeding voor de kosten van de COVID-19-vaccinatie. Op de site vindt u eveneens het besluit van de Vlaamse Regering met als bijlage het subsidiebedrag per begunstigde

Lees infonota INF/21/76

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen