Infonota INF/21/77 - Gewijzigde procedure voor quarantaine en testing

In deze update van de infonota worden de recente wijzigingen met betrekking tot testing en quarantaine opgenomen.

Naast een punctuele aanpassing over het gebruik van Antigen-sneltesten zijn er belangrijke wijzigingen in de quarantaineregels en teststrategie.

Door de bijna overheersende aanwezigheid van de Delta-variant, zijn de eerder vermelde uitzonderingen bij volledig gevaccineerde medewerkers en bewoners op de quarantaine-vrijstellingen bij hoogrisicocontacten (HRC), niet langer houdbaar.

Gelet op de mogelijkheid tot vaccinatie en de uitzondering op quarantaine voor gevaccineerde personen, worden uitzonderingen op de quarantaineregel in het kader van een personeelstekort in kritische functies binnen essentiële sectoren, inclusief in de gezondheidssector, niet langer toegestaan.

Ook is er een verduidelijking dat personen die terugkeren van vakantie/verblijf uit een groene, oranje en/of rode zone of uit een ’heelhoogrisicoland’, de interfederale regels inzake testing en quarantaine moeten volgen.

Hoogrisicocontacten die de voorbijgaande 180 dagen al een bevestigde COVID-19-infectie doormaakten, worden enkel getest zodra er zich mogelijke - zelfs milde - symptomen van COVID-19 ontwikkelen.

Als er sprake is van een cluster in de voorziening met doorbraakinfecties (COVID-19-infecties bij volledig gevaccineerde bewoners) wordt geadviseerd om enkel diegenen die minder dan 90 dagen geleden besmet zijn, vrij te stellen van testen en quarantaine. De medisch verantwoordelijke kan de test- en quarantainestrategie aanpassen aan de specifieke situatie.

Lees infonota INF/21/77

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen