Infonota INF/21/81 - Uitbreiding meldingsplicht grensoverschrijdend gedrag (GOG) en andere ernstige incidenten

Met deze infonota informeren we u over de meest recente ontwikkelingen met betrekking tot de meldingsplicht van grensoverschrijdend gedrag (GOG), alsook rond te verwachten ontwikkelingen met betrekking tot een meldingsplicht voor andere, mogelijk integriteitsschendende incidenten en incidenten die mogelijk de werking van de organisatie kunnen verstoren. Deze infonota vervangt de omzendbrief 3600/JT/JOV/001 van 9 augustus 2012. 

  • De meldingsplicht wordt uitgebreid met grensoverschrijdend gedrag gepleegd door een derde die niet handelt in opdracht van een voorziening maar wel binnen de hulpverleningscontext plaatsvindt.
  • Grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van personeel door een gebruiker zal vrijblijvend gemeld kunnen worden. 
  • Een voorstel zal voorgelegd worden aan de Vlaamse Regering om het melden van andere ernstige incidenten - niet gerelateerd aan grensoverschrijdend gedrag - die integriteitschendend kunnen zijn of een grote impact hebben op de zorgaanbieder, verplicht te maken. In tussentijd wordt gevraagd dergelijke incidenten al te melden.
     

Lees infonota INF/21/81

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen