Infonota INF/21/89 - Boosterprik COVID-19-vaccin bij 65-plussers en personen met syndroom van Down in collectiviteiten

Woensdag 29 september werd door de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid en het Regeringscommissariaat Corona beslist om een boosterprik van het mRNA-vaccin te voorzien voor alle mensen van 65 jaar en ouder. Ook alle mensen met het syndroom van Down worden door de huisarts toegevoegd aan de groep van immuungecompromitteerden.

In het kader daarvan zullen collectiviteiten door het vaccinatiecentrum gecontacteerd worden met de mogelijke opties voor collectieve vaccinatie, wie daarvoor contactpersoon is en wat de ingeschatte timing is. De vaccinatiecentra zijn zich momenteel aan het herorganiseren. De timing van contactname en de wijze van aanpak kunnen daardoor verschillen van vaccinatiecentrum tot vaccinatiecentrum. 

Lees infonota INF/21/89

Lees meer over de maatregelen naar aanleiding van het coronavirus