Infonota INF/21/90 - COVID-19-compensatie: werkingsjaar 2020 en 2021

In het Besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2020 tot vaststelling van maatregelen om de ondersteuning van personen met een handicap te continueren in periodes van opflakkering van COVID-19 is bepaald dat voorzieningen extra kosten vanwege COVID-19 mogen indienen tot maximaal 1 %, of in bepaalde gevallen 2 %, van de jaarsubsidie. Infonota INF/21/90 geeft een overzicht van de diverse compensaties en geeft de concrete instructies voor het indienen van die kosten voor 2020. 

Lees infonota INF/21/90

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen