Infonota INF/21/91 - Loslaten van richtlijnen op basis van gedefinieerde situaties 0, 1, 2 en 3

Het Overlegcomité besliste op 17 september ’21 om over te gaan tot een gedifferentieerde aanpak van de epidemiologische situatie in België. Voor Vlaanderen betekent dat een maximale terugkeer naar het normale sociale, maatschappelijke, culturele … leven met inachtneming van de nodige preventieve en beschermende maatregelen. In lijn met de beslissing van het Overlegcomité en met goedkeuring van de Vlaamse Taskforce COVID-19, kunnen we, afgestemd met Opgroeien, vanaf 8 oktober voor de residentiële, mobiele en ambulante hulpverlening maximaal terugkeren naar een normale werking.

We benadrukken daarbij nog steeds het belang van de preventieve en hygiënische maatregelen waaronder extra hygiëne, mondmaskergebruik en goede ventilatie. De preventieve en hygiënische maatregelen werden geüpdatet en kunt u lezen op de website.

Voor de richtlijnen betekent dit dat we het onderscheid tussen de situaties 0, 1, 2 en 3 niet langer hanteren.

Lees infonota INF/21/91

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen