Infonota INF/22/10 - Nieuwe manier van vragen stellen via Mijn VAPH

De GDPR-wetgeving laat enkel toe om gevoelige persoonlijke informatie via een beveiligde omgeving door te geven. Daarom kan de persoon met een handicap sinds 7 februari vragen stellen over zijn eigen dossier via het e-loket Mijn VAPH. Dat platform is immers enkel toegankelijk via authenticatie voor de personen met een handicap die een dossier hebben bij het VAPH én voor de erkende relaties van die persoon.

Wat dat betekent voor medewerkers van een multidisciplinair team (MDT) leest u in infonota INF/22/10.

Lees infonota INF/22/10

Lees alle nieuwsberichten voor professionelen